چگونه به کودک ناشنوا آموزش دهیم یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ 9:28
ناشنوا به کسی گفته می شود که : قادر به درک صداها از راه گوش چه با سمعک و چه بدون سمعک نمی باشد . در حالی که شخص کم شنوا کسی است که قادر به دریافت صداها از راه گوش می باشد .

       این که نقایص شنوایی تا چه اندازه بر کاهش بهره هوشی اثر می گذارد ، بستگی به این دارد که ما چه برداشتی از ارتباط بین فکر و زبان داشته باشیم . برخی از نظریه پردازان فکر می کنند تفکر بر زبان محاوره ای استوار است . آنها معتقدند که افراد مبتلا به نقص شنوایی از نظر هوشی از حد متوسط پایین ترند . آنان که معتقدند افراد مبتلا به نقص شنوایی از نظر هوشی همانند افراد شنوا هستند به تئوریهای استناد می جویند که تفکر و زبان را از یکدیگر جدا می دانند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رودینی  | لینک ثابت |


نوشته شده توسط رودینی  | لینک ثابت |

سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ 23:26

آموزش و تعلیم کودکان استثنایی

منظور از آموزش استثنايي تعليم و تربيت کودکان 4 تا 18 ساله اي است که به دليل شرايط خاص جسمي، روحي، رواني، اجتماعي و بهداشتي شان نمي توانند از نظام آموزشي عادي بهره برند. يکي از اصول اساسي آموزش استثنايي اين است که افرادي که نياز به آموزش استثنايي دارند تا حد امکان از محيط اجتماعي و طبيعي شان جدا نگردند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رودینی  | لینک ثابت |